دانش تهویه

حواسمان به هوایتان هست

خدمات ما

فروش و خدمات پس از فروش

هدف اصلی خدمات ارائه شده در زمینه خرید کالا، اول توجه و مراقبت از مشتری است؛ دوم ایجاد وفاداری و اعتماد که منجر به داشتن مشتریان ارزشمند‌تر می‌گردد

نقشه کانال

طراحی و تعیین مسیر کانال‌های توزیع هوا به منظور حداکثر ساختن توان سیستم و بهترین عملکرد سیستم تهویه مطبوع.

طراحی و تعیین ظرفیت

محاسبه ظرفیت مورد نیاز پروژه به منظور دستیابی به برآورد دقیق عملی بار برودتی و حرارتی مورد نیاز پروژه.

کارشناسی و مهندسی پروژه

کدام سیستم تهویه برای پروژه مناسب است؟ برای پاسخ به این سوال از کارشناسان دانش تهویه مشاوره بخواهید.

برندها

آخرین نمونه کارها

پروژه مسکونی دادگستری کرمان

پروژه شش واحدی دکتر ترابی

پروژه 7 واحدی شهرک باهنر

پروژه 7 واحدی رئوف

پروژه 14 واحدی مهندس گل زاده

مشتریان ما

اسکرول به بالا